Ansvarsfriskrivning

Kameloni har åtagit sig att hålla denna webbplats uppdaterad och korrekt. Om du ändå stöter på något som är felaktigt eller inaktuellt, skulle vi uppskatta det om du kunde meddela oss. Vänligen ange var på webbplatsen du läser informationen. Vi kommer då att titta på detta så snart som möjligt. Vänligen skicka ditt svar via e-post till: [email protected].

Vi är inte ansvariga för förlust till följd av felaktigheter eller ofullständighet, inte heller för förluster till följd av problem som orsakas av eller är inneboende i spridning av information via internet, såsom störningar eller avbrott. När vi använder webbformulär strävar vi efter att begränsa antalet obligatoriska fält till ett minimum. För eventuella förluster till följd av användningen av data, råd eller idéer som tillhandahålls av eller på uppdrag av Kameloni via denna webbplats, tar Kameloni inget ansvar.

Användningen av webbplatsen och alla dess komponenter (inklusive forum) är föremål för användarvillkor. Enbart användningen av denna webbplats innebär kunskap och acceptans av dessa användarvillkor.

Svar och sekretessförfrågningar som skickas via e-post eller med hjälp av ett webbformulär kommer att behandlas på samma sätt som brev. Detta innebär att du kan förvänta dig svar från oss senast inom en månad. Vid komplexa förfrågningar meddelar vi dig inom en månad om vi behöver maximalt 3 månader.

Alla personuppgifter som du ger oss i samband med ditt svar eller din begäran om information kommer endast att användas i enlighet med vår integritetspolicy.

Kameloni ska göra alla rimliga ansträngningar för att skydda sina system mot någon form av olaglig användning. Kameloni ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för detta ändamål, med beaktande av bland annat den senaste tekniken. Det ska dock inte hållas ansvarigt för någon som helst förlust, direkt och / eller indirekt, som en användare av webbplatsen har lidit, som uppstår till följd av olaglig användning av dess system av en tredje part.

Kameloni tar inget ansvar för innehållet på webbplatser till vilka eller från vilken en hyperlänk eller annan hänvisning görs. Produkter eller tjänster som erbjuds av tredje part ska omfattas av de tillämpliga villkoren för dessa tredje parter.

Alla immateriella rättigheter till innehåll på denna webbplats tillhör Kameloni.

Kopiering, spridning och all annan användning av dessa material är inte tillåtet utan Kamelonis skriftliga tillstånd, förutom och endast i den mån som annat anges i föreskrifter i obligatorisk lag (såsom rätten att citera), såvida inte specifikt innehåll föreskriver annat.

Om du har några frågor eller problem med tillgängligheten till webbplatsen, tveka inte att kontakta oss.