Sekretesspolicy

I denna sekretesspolicy förklarar vi vad vi gör med de uppgifter vi får om dig via https://kameloni.com. Vi rekommenderar att du läser detta uttalande noggrant. I vår behandling följer vi kraven i sekretesslagstiftningen. Det betyder bland annat att:

  • vi anger tydligt i vilket syfte vi behandlar personuppgifter. Vi gör detta med denna sekretesspolicy;
  • vi strävar efter att begränsa vår insamling av personuppgifter till endast de personuppgifter som krävs för legitima ändamål;
  • vi begär först ditt uttryckliga samtycke till att behandla dina personuppgifter i fall som kräver ditt samtycke;
  • vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter och kräver också detta från parter som behandlar personuppgifter för våra räkning;
  • vi respekterar din rätt att få tillgång till dina personuppgifter eller få dem rättade eller raderade, på din begäran.

Kontakta oss om du har några frågor eller vill veta exakt vilka uppgifter vi har om dig.

1.Syfte, data och lagringsperiod

1.1 Kontakt – Via telefon, e-post, e-post och / eller webbformulär

Vi behåller dessa uppgifter vid avslutad tjänst under följande antal månader: 12

1.2 Betalningar

Vi behåller dessa uppgifter vid avslutad tjänst under följande antal månader: 12

1.3 Registrera ett konto

Vi behåller dessa uppgifter vid avslutad tjänst under följande antal månader: 12

1.4 Nyhetsbrev

Vi behåller dessa uppgifter tills tjänsten avslutas.

1.5 Att stödja tjänster eller produkter som en kund vill köpa eller har köpt

Vi behåller dessa uppgifter efter avslutad tjänst under följande antal månader: 12

1.6 Att kunna uppfylla lagliga skyldigheter

Vi behåller dessa uppgifter vid avslutad tjänst under följande antal månader: 24

1.7 Sammanställning och analys av statistik för förbättring av webbplatsen.

Vi behåller dessa uppgifter efter avslutad tjänst under följande antal månader: 12

1.8 Att kunna erbjuda personliga produkter och tjänster

Vi behåller dessa uppgifter tills tjänsten avslutas.

2. Kakor

För att ge de bästa upplevelserna använder vi och våra partners teknologier som cookies för att lagra och / eller få åtkomst till enhetsinformation. Samtycke till dessa tekniker gör det möjligt för oss och våra partners att behandla personuppgifter som surfbeteende eller unika ID på denna webbplats. Att inte godkänna eller återkalla samtycke kan påverka vissa funktioner och funktioner negativt. För mer information om dessa tekniker och partners, se vår cookiepolicy.

3.Säkerhet

Vi är engagerade i säkerheten för personuppgifter. Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att begränsa missbruk av och obehörig åtkomst till personuppgifter. Detta säkerställer att endast de nödvändiga personerna har tillgång till dina data, att tillgången till informationen skyddas och att våra säkerhetsåtgärder regelbundet granskas.
Kameloni använder sig inte av information annat än i syfte att följa upp användarnas ärenden eller förfrågningar. Din personliga information hanteras i enlighet med General Data Protection Regulation (GDPR).

För att kunna leverera våra nyhetsbrev med information och erbjudanden använder vi oss av MailPoets leveranstjänst. Läs mer om deras Integritetspolicy här. MaiPoet är en del av Automattic.

4. Tredjepartswebbplatser

Denna sekretesspolicy gäller inte tredjepartswebbplatser som är anslutna via länkar på vår webbplats. Vi kan inte garantera att dessa tredje parter hanterar dina personuppgifter på ett tillförlitligt eller säkert sätt. Vi rekommenderar att du läser sekretesspolicyn för dessa webbplatser innan du använder dessa webbplatser.

5. Ändringar av denna sekretesspolicy. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna sekretesspolicy. Vi rekommenderar att du besöker denna sekretesspolicy regelbundet för att vara medveten om eventuella förändringar. Dessutom kommer vi aktivt att informera dig när det är möjligt.

6. Få åtkomst till och ändra dina data

Om du har några frågor eller vill veta vilka personuppgifter vi har om dig, vänligen kontakta oss. Du kan kontakta oss genom att använda informationen nedan. Du har följande rättigheter:

• Du har rätt att veta varför dina personuppgifter behövs, vad som kommer att hända med dem och hur länge de kommer att sparas.

• Rätt till åtkomst: Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som är kända för oss.

• Rätt till rättelse: du har rätt att komplettera, korrigera, ha raderat eller blockerat dina personuppgifter när du vill.

• Om du ger oss ditt samtycke till att behandla dina uppgifter har du rätt att återkalla detta samtycke och att dina personuppgifter raderas.

• Rätt att överföra dina uppgifter: du har rätt att begära alla dina personuppgifter från den registeransvarige och överföra den i sin helhet till en annan personuppgiftsansvarig.

• Rätt till invändningar: du kan invända mot behandlingen av dina uppgifter. Vi följer detta, såvida det inte finns motiverade skäl för behandling.Var noga med att alltid tydligt ange vem du är, så att vi kan vara säkra på att vi inte ändrar eller tar bort några uppgifter om fel person.

7. Inlämnande av klagomål

Om du inte är nöjd med det sätt på vilket vi hanterar klagomål om behandlingen av dina personuppgifter, har du rätt att lämna in ett klagomål till Dataskyddsmyndigheten.

8. Kontaktuppgifter

KAMELONI

Domsjövägen 40

89241Domsjö

Sverige

Webbplats: https://kameloni.com

E-post: [email protected]

Telefonnummer: +46 70303 29 60

Uppdaterades senast den 5 november 2023